18/11/2018 12:25:37

TEP nedir ?

TEP  nedir ?

 

TEP : Ton Eşdeğer Petrol : Enerji kaynaklarının tek birim ile ifade edilmesini sağlayan ve 10 milyon kCal karşılığı enerji birimi

 

Tüm enerji kaynaklarının TEP e  dönüşüm katsayıları 25 Ekim 2008 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında  Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik ile belirlenmiştir. Hesaplarda bunların kullanılması gerekmektedir.

 

1 TEP pratikte yaklaşık olarak;

  • 1 ton fuel oil veya
  • 11600 kWh
  • 3 ton linyit
  • 1.6 ton taşkömürü
  • 1200 m3 doğal gaza eşdeğerdir

 

 

TepHesap

İşletmede tüketilmekte olan enerji kaynak miktarlarını ekli linkteki tabloya girerek işletmenin tükettiği enerji tep cinsinden  hesaplanır.